Love Quotes in Malayalam | പ്രണയം Quotes [New 2023]

Love Quotes in Malayalam: Love is emotion they fell you many things. your hearts beating fast, butterflies in our stomachs whenever that special someone is near. It difficult to say how much you love that special Pearson. that’s why we created this list of the best love quotes in Malayalam to help show how much you love and care.

Whether you need a Malayalam Love Status, Malayalam Love Messages to share on online platform WhatsApp, Instagram, Facebook this list is best for you to show how much you think about her/him.

Love Quotes in Malayalam

എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ചേർത്തുപിടിക്കലിൽ അലിയിച്ചില്ലാണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരെയല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത്…

ellā saṅkaṭaṅṅaḷuṁ onnumillenn paṟaññuḷḷa oru cērttupiṭikkalil aliyiccillāṇṭākkān sādhikkunnavareyallē priyappeṭṭavar enn viḷikkēṇṭat…

പ്രണയത്തിന്റെ ഏറ്റവും മോശമായ കാര്യം, അത് യഥാർത്ഥമാണോ വ്യാജമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ തവണയും കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ്

praṇayattinṟe ēṟṟavuṁ mēāśamāya kāryaṁ, at yathārt’thamāṇēā vyājamāṇēā enn niṅṅaḷkk ōrēā tavaṇayuṁ kaṇṭettān kaḻiyilla ennatāṇ

പരസ്പരം ഇഷ്ടമാണെന്നറിഞ്ഞാലും അത് പറയാതെ നിന്നു സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ സുഖമൊന്നു വേറെ തന്നെയാണ്

parasparaṁ iṣṭamāṇennaṟiññāluṁ at paṟayāte ninnu snēhikkunnatinṟe sukhameānnu vēṟe tanneyāṇ
Love quotes in Malayalam
Love quotes in Malayalam

കള്ളും കഞ്ചാവും മാത്രമല്ല ലഹരി. ചില ബന്ധങ്ങളും ചിലർക്ക് ലഹരിയാവാറുണ്ട്… കൂട്ടിനില്ലെങ്കിൽ സമനില പോലും തെറ്റാവുന്ന ലഹരി…!

kaḷḷuṁ kañcāvuṁ mātramalla lahari. cila bandhaṅṅaḷuṁ cilarkk lahariyāvāṟuṇṭ… kūṭṭinilleṅkil samanila pēāluṁ teṟṟāvunna lahari…!

വിദ്വേഷം താൽക്കാലികമാണ്, സ്നേഹം ശാശ്വതമാണ്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നയിക്കേണ്ട രീതി തീരുമാനിക്കുക.

vidvēṣaṁ tālkkālikamāṇ, snēhaṁ śāśvatamāṇ, niṅṅaḷuṭe jīvitaṁ nayikkēṇṭa rīti tīrumānikkuka.

മനസ്സില്‍ നിന്നും കൊഴിഞ്ഞുവീണ് ഓരോ പ്രണയത്തിനും ഇന്നും നിലയ്ക്കാത്ത പ്രണയത്തിന്റെ ഗന്ധമുണ്ട്.

manas’sil ninnuṁ keāḻiññuvīṇ ōrēā praṇayattinuṁ innuṁ nilaykkātta praṇayattinṟe gandhamuṇṭ.
Malayalam Love quotes

ഏറ്റവും കഠിനമായ ശൈത്യകാലത്തിനു ശേഷവും പൂക്കൾ വീണ്ടും വളരും . നിങ്ങളും

ēṟṟavuṁ kaṭhinamāya śaityakālattinu śēṣavuṁ pūkkaḷ vīṇṭuṁ vaḷaruṁ . niṅṅaḷuṁ

രണ്ടാമത്തേത് പ്രണയത്തിൽ പ്രധാനമാണ്; നിങ്ങൾ ലൈംഗികതയിൽ പ്രധാനമാണ്

raṇṭāmattēt praṇayattil pradhānamāṇ; niṅṅaḷ laiṅgikatayil pradhānamāṇ

സത്യം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടും, അറിഞ്ഞിട്ടും നുണകൾ മാത്രം വിശ്വസിച്ചു ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും

satyaṁ nēriṭṭ kaṇṭiṭṭuṁ, aṟiññiṭṭuṁ nuṇakaḷ mātraṁ viśvasiccu jīvicciṭṭuṇṭ palappēāḻuṁ
Malayalam love status

Malayalam Love Quotes

ഞാൻ നിന്നെ കുറച്ചുകൂടി സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും.

ñān ninne kuṟaccukūṭi snēhikkunnuveṅkil, enikk itinekkuṟicc kūṭutal sansārikkān kaḻiyuṁ.

സ്നേഹിക്കാത്തത് സങ്കടകരമാണ്, പക്ഷേ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ കൂടുതൽ സങ്കടമുണ്ട്

snēhikkāttat saṅkaṭakaramāṇ, pakṣē snēhikkān kaḻiyāttatil kūṭutal saṅkaṭamuṇṭ

മനുഷ്യൻ ശ്രിഷ്ടിച്ചു ധൈവം അവനു ബുദ്ധിയൻ കൊടുത്ത് അത്ത വലിയ തട്ട്.

manuṣyan śriṣṭiccu dhaivaṁ avanu bud’dhiyan keāṭutt atta valiya taṭṭ.
Malayalam love messages

എല്ലാം നൽകിയിട്ടും ചിലർ ചതിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വേദന തോന്നും ഒന്നും നൽകാതെ തന്നെ ചിലർ സ്നേഹിച്ച് തോല്പിക്കുംമ്പോൾ…

ellāṁ nalkiyiṭṭuṁ cilar catikkunnatinēkkāḷ vēdana tēānnuṁ onnuṁ nalkāte tanne cilar snēhicc tēālpikkummpēāḷ…

നിങ്ങൾ ആളുകളിൽ തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്താൻ തുടങ്ങിയാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയില്ല.

niṅṅaḷ āḷukaḷil teṟṟukaḷ kaṇṭettān tuṭaṅṅiyāl, niṅṅaḷkk orikkaluṁ avare snēhikkān kaḻiyilla.

നിങ്ങൾ ആരായാലും എവിടെ നിന്ന് വന്നാലും സ്വയം സ്നേഹിക്കുക

niṅṅaḷ ārāyāluṁ eviṭe ninn vannāluṁ svayaṁ snēhikkuka
Malayalam love thoughts

Malayalam Love Status

ശക്തമായ ബന്ധങ്ങൾക്ക് ശബ്ദമോ സുന്ദരമായ മുഖമോ അല്ല, മറിച്ചു ആഴത്തിലുള്ള സ്നേഹവും ഒരിക്കലും തകർക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ള വിശ്വാസവുമാണ്….

śaktamāya bandhaṅṅaḷkk śabdamēā sundaramāya mukhamēā alla, maṟiccu āḻattiluḷḷa snēhavuṁ orikkaluṁ takarkkān paṟṟillenn uṟappuḷḷa viśvāsavumāṇ….

ഇടക്കൊക്കെ വിഷമങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക കാരണം .. വേനൽ ഇല്ലങ്കിൽ മഞ്ഞു കാലത്തിൻ സുഖം അറിയാൻ ആവില്ലന്നു ഓർക്കുക

iṭakkeākke viṣamaṅṅaḷe snēhikkuka kāraṇaṁ .. vēnal illaṅkil maññu kālattin sukhaṁ aṟiyān āvillannu ōrkkuka

സ്നേഹിക്കപ്പെടില്ല എന്നറിഞ്ഞും സ്നേഹിച്ച്, ഒടുവിൽ ആരും കാണാതെ പോയ ചില മനസുകളുണ്ട്

snēhikkappeṭilla ennaṟiññuṁ snēhicc, oṭuvil āruṁ kāṇāte pēāya cila manasukaḷuṇṭ
Heart touching love quotes in Malayalam

എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്’ എന്ന വാക്കിന്റെ ബാക്കി കേൾക്കാൻ നെഞ്ഞിടിച്ചത്ര അടിയൊന്നും ഇവിടെ ഒരു ബെല്ലും അടിച്ചിട്ടില്ല.

enikkeāru kāryaṁ paṟayānuṇṭ’ enna vākkinṟe bākki kēḷkkān neññiṭiccatra aṭiyeānnuṁ iviṭe oru belluṁ aṭicciṭṭilla.

കാരണം സഹോദരങ്ങൾ പരസ്പരം ഇരുട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് അലയാൻ അനുവദിക്കില്ല

kāraṇaṁ sahēādaraṅṅaḷ parasparaṁ iruṭṭil oṟṟaykk alayān anuvadikkilla

മനസ്സിന്റെ കവാടത്തില്‍ നീ കോറിയിട്ട വാക്കുകള്‍ ഇന്നും ഉണങ്ങാതെ തുടിച്ചു നില്‍ക്കുന്നൂ!

manas’sinṟe kavāṭattil nī kēāṟiyiṭṭa vākkukaḷ innuṁ uṇaṅṅāte tuṭiccu nilkkunnū!

Read More: Sad Alone Quotes in Malayalam

Malayalam quotes about love

Malayalam Love Messages

ഒരു പിണക്കം തീർക്കാൻ ഒരാൾ എത്രമാത്രം പരിശ്രമിക്കുന്നോ, അതാണ്‌ അയാൾക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള പ്രണയം

oru piṇakkaṁ tīrkkān orāḷ etramātraṁ pariśramikkunnēā, atāṇ‌ ayāḷkk niṅṅaḷēāṭuḷḷa praṇayaṁ

അവരെ അഭിനന്ദിക്കുക, വളരെ വൈകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് അവരോട് പറയുക.

avare abhinandikkuka, vaḷare vaikunnatin mump niṅṅaḷ avare snēhikkunnuvenn avarēāṭ paṟayuka.

സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതല്ല, അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ്.

snēhaṁ niṅṅaḷkk tēānnunnatalla, at niṅṅaḷ ceyyunnatāṇ.
Love Kavithakal in Malayalam

സൌന്ദര്യമൊ കരുത്തൊ കാരണം ഇഷ്ടപെട്ടുപോയ ഇണയെ എന്നെന്നേക്കും സ്വന്തമായി നിറുത്താന്‍ പ്രയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രമാണ് പ്രണയം.

sendaryameā karutteā kāraṇaṁ iṣṭapeṭṭupēāya iṇaye ennennēkkuṁ svantamāyi niṟuttān prayēāgikkunna tantramāṇ praṇayaṁ.

സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും ഒരാൾ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം

snēhikkānuṁ snēhikkappeṭānuṁ orāḷ nam’maḷe kūṭe uṇṭeṅkil atāṇ jīvitattil ēṟṟavuṁ santēāṣamuḷḷa kāryaṁ

നരകത്തിലേക്കും തിരിച്ചും ഞാൻ നിന്നെ അനുഗമിക്കുമായിരുന്നു… നീ എന്നെ തിരികെ നയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ

snēhikkānuṁ snēhikkappeṭānuṁ orāḷ nam’maḷe kūṭe uṇṭeṅkil atāṇ jīvitattil ēṟṟavuṁ santēāṣamuḷḷa kāryaṁ
funny love quotes in Malayalam

Heart Touching Love Quotes in Malayalam

നീ കാറ്റും ഞാൻ കടലുമായിരുന്നു.തിരകളെ തലോടിയകലും നിനക്ക് പുറകെ ഓടിയെത്തി തീരത്ത് തലതല്ലി ചത്തുപോയ എൻ മോഹങ്ങൾ…

nī kāṟṟuṁ ñān kaṭalumāyirunnu.tirakaḷe talēāṭiyakaluṁ ninakk puṟake ōṭiyetti tīratt talatalli cattupēāya en mēāhaṅṅaḷ…

നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും … എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ആളുകളെ മിസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്ര സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയില്ല

niṅṅaḷkk orāḷe vaḷareyadhikaṁ snēhikkān kaḻiyuṁ … ennāl niṅṅaḷkk orikkaluṁ āḷukaḷe mis ceyyān kaḻiyunnatra snēhikkān kaḻiyilla

ഓരോ പുലരിയിലും കാണാൻ കൊതിച്ചതും ഓരോ നിനവിലും നെഞ്ചിൽ നിനച്ചതും ഇനി കഴിഞ്ഞ കഥയിലെ ഓർമ്മകൾ മാത്രം

ōrēā pulariyiluṁ kāṇān keāticcatuṁ ōrēā ninaviluṁ neñcil ninaccatuṁ ini kaḻiñña kathayile ōrm’makaḷ mātraṁ
love romantic quotes in Malayalam

നിങ്ങൾ അതിനെ ഭ്രാന്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ അതിനെ പ്രണയം എന്ന് വിളിക്കുന്നു

niṅṅaḷ atine bhrānt enn viḷikkunnu, pakṣē ñān atine praṇayaṁ enn viḷikkunnu

ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറെ ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്നത് സ്വപ്നം കാണാനാണ്….കാരണം, അവിടെയാണ് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എന്റെ കൂടെയുളളത്.

jīvitattil ñān ēṟe iṣṭṭappeṭunnat svapnaṁ kāṇānāṇ….kāraṇaṁ, aviṭeyāṇ ñān snēhikkunnavar enṟe kūṭeyuḷaḷat.

ഞാൻ നിങ്ങളിൽ എന്നെത്തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തും. നീയില്ലാതെ ഞാൻ വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെടും

ñān niṅṅaḷil ennettanne naṣṭappeṭuttuṁ. nīyillāte ñān vīṇṭuṁ naṣṭappeṭuṁ
Malayalam Love quotes form him

Malayalam Love Quotes form him/her

ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ഒന്നിലേക്കും അടുക്കാതിരിക്കുക. ഒറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉടഞ്ഞുവീഴാതെ അകന്നുമാറാൻ കഴിയണമെന്നില്ല

oru paridhiyil kūṭutal onnilēkkuṁ aṭukkātirikkuka. oṟṟappeṭuttumpēāḷ uṭaññuvīḻāte akannumāṟān kaḻiyaṇamennilla

സ്നേഹം……… അത് കൈക്കുമ്പിളിൽ കോരിയെടുക്കാനോ തട്ടിയെടുക്കാനോ കഴിയില്ല. കാരണം സ്നേഹം എന്നത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവേണ്ട ഒന്നാണ്.

snēhaṁ……… at kaikkumpiḷil kēāriyeṭukkānēā taṭṭiyeṭukkānēā kaḻiyilla. kāraṇaṁ snēhaṁ ennat hr̥dayattil ninnuṁ uṇṭāvēṇṭa onnāṇ.

ഒരു ദശലക്ഷം വർഷമായി ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് തുടക്കമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു

oru daśalakṣaṁ varṣamāyi ñān ninne snēhikkunnuṇṭeṅkiluṁ it tuṭakkamāṇenn enikk tēānnunnu
Malayalam love quotes

ജീവിതം മനോഹരമാക്കാൻ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളു. തേടി പോകാതെ തേടി വരുന്നവരെ ചേർത്തു പിടിച്ചാൽ മതി…!

jīvitaṁ manēāharamākkān oru vaḻiyē uḷḷu. tēṭi pēākāte tēṭi varunnavare cērttu piṭiccāl mati…!

ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കി നോക്കുന്നു എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കണ്ണിൽ.

ñān niṅṅaḷe nēākki nēākkunnu enṟe jīvitakālaṁ muḻuvan niṅṅaḷ kaṇṇil.
Love quotes Malayalam

നമുക്ക്‌ വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാനായില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്ന ശ്രമങ്ങൾ മാത്രം മതി, മനസ്സ്‌ നിറയാൻ. അതൊരു വാക്കിലൂടെയാണെങ്കിൽ പോലും..

namukk‌ vēṇṭi onnuṁ ceyyānāyilleṅkiluṁ nam’maḷe santēāṣippikkān snēhikkunnavar ceyyunna śramaṅṅaḷ mātraṁ mati, manas’s‌ niṟayān. ateāru vākkilūṭeyāṇeṅkil pēāluṁ..

കാലം മാറുന്നു. കൂട്ടുകാർ നഷ്ടമാകുന്നു . എന്നാൽ ജീവിതം ആർക്കും വേണ്ടി നിലയ്ക്കുന്നില്ല

kālaṁ māṟunnu. kūṭṭukār naṣṭamākunnu . ennāl jīvitaṁ ārkkuṁ vēṇṭi nilaykkunnilla

Love Quotes in Malayalam this blog for unconditional lovers. you like our blog please Share on WhatsApp status, Facebook, Instagram, and other social media platforms.

Leave a Comment